ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ พักข้อมูลไว้ชั่วคราว (Cache) ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์และบริการ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและบริหารจัดการคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

โปรโมชั่น

ประกันภัยการเดินทาง

พร้อมดูแลทุกทริปด้วยแผนประกันภัยที่หลากหลายทั้งไทย
และต่างประเทศ คุ้มครองตลอดการเดินทาง 24 ชม.


คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี

ซื้อประกันภัยได้สูงสุด 10 ท่าน / 1 ครั้งการทำรายการ

ซื้อล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ก่อนถึงวันเดินทาง

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
รุ่นใหญ่ ใจเก๋า

อายุที่มากขึ้นไม่ใช่เรื่องอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอีกต่อไป
เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและดูแลให้คุณขับรถอย่างมั่นใจ
ไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ


ผู้เอาประกันภัยอายุ 55-75 ปี

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 300,000 บาท

รับเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาลสูงถึง 30,000 บาท

ชดเชยการโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์
สูงถึง 20,000 บาท

ให้บริการคนขับรถรับ/ส่งรถยนต์เข้าอู่ซ่อม ระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตร
(2 เที่ยวต่อปี ในพื้นที่ กทม)

บริการค่าใช้จ่ายค่ารถพยาบาลและรถยกฉุกเฉิน

บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์
**เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ทรัพย์สิน อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง อุ่นใจได้ทั้งบ้านและธุรกิจ

ขั้นตอนการซื้อประกันภัยออนไลน i-Insure

สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ

ท่านจะได้รับหลักฐานการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง และใบเสร็จรับเงิน ทางอีเมลโดยระบบอัมโนมัติ